Hvorfor læse finansiel rådgivning?

På uddannelsen i finansiel rådgivning lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører finansiel rådgivning. Du har mulighed for at vælge lige præcis den retning, som passer til dine karrieremål. Det gælder, uanset om du drømmer om at nå til tops inden for bankverdenen, mæglerbranchen eller revisionsbranchen.

Derudover får du trænet din studiekompetence til efterfølgende at kunne gennemføre et HD-speciale.

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse, for eksempel finansøkonom eller HD 1. del. Uddannelsen kan eksempelvis gennemføres på tre år med et fag pr. semester, men giver dig mulighed for stor fleksibilitet.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil styrke din karriere inden for bank og realkredit, ejendomshandel eller revision.

Læs om fagene inden for finansiel rådgivning her.

Bliv merkonom

Når du har gennemført fagmoduler svarende til 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom.

Læs mere om merkonomuddannelsen.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag i september
  • Vinteroptag i februar

  Tilmeldingsfrist

  Se aktuelle frister for tilmelding og afmelding på finanstilmelding.dk

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring
   eller
  • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: 
  Elsebeth Riis Pedersen, telefon: 51 85 06 96, e-mail: erp@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fagmoduler

  Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske, retningsbestemte og valgfrie fagmoduler og et afgangsprojekt. 

  Uddannelsen har fire retninger:

  • Bank og realkredit
  • Ejendomsadministration
  • Ejendomsmægler
  • Revision

  De retningsbestemte fagmoduler er obligatoriske for den pågældende retning. Du kan vælge mellem de valgfrie fagmoduler, der er knyttet til profilen.

  Fagmoduler

  Obligatoriske fagmoduler

  Profiler

  Profil: Bank og realkredit

  Profil: Ejendomsadministration

  Profil: Ejendomsmægler

  Profil: Revision

  Valgfrie fagmoduler

  Afgangsprojekt

 • Tilmelding

  Landsdækkende tilmelding 

  Du tilmelder dig akademiuddannelsen i finansiel rådgivning via det landsdækkende tilmeldingssekretariat i Odense, som koordinerer tilmeldinger og holdoprettelser.

  Du tilmelder dig online på finanstilmelding.dk.

  Alle tilmeldinger til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning koordineres i det landsdækkende tilmeldingssekretariat:

  Tilmeldingssekretariatet
  Rugårdsvej 286
  5210 Odense NV

  Studiesekretær Marianne Dall
  Tlf.: 65 45 20 33
  E-mail: mada@eal.dk 

  Tilmeldingssekretariatet danner hold ud fra deltagernes præferencer for fag og skoler. Oprettelsen af hold afhænger af antallet af tilmeldte.

  2-3 uger efter tilmeldingsfristens udløb udsender Tilmeldingssekretariatet optagelsesbreve til alle tilmeldte. Sammen med brevet modtager du bruger-id og password til læringsplatformen Fronter, som benyttes til al information på uddannelsen.

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Titel

  AU i finansiel rådgivning (AP Degree in Financial Advice)

  Sted

  Cphbusiness City: Landemærket 11, 1119 København K

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag per halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Omfang

  60 ECTS 

  Økonomi

  Du kan se den samlede prisliste over fagmoduler på finanstilmelding.dk.

  På akademiuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Skriftlig eksamen

  Skriftlig eksamen afholdes to gange om året som afslutning på semesteret. Eksamen er typisk i starten af juni for forårssemesteret og i starten af januar for efterårssemesteret.

  Mundtlig eksamen

  Mundtlig eksamen afholdes ligeledes to gange om året som afslutning på semesteret og finder sted i maj/juni på forårssemesteret og i januar på efterårssemesteret. Reeksaminer finder sted i næstfølgende eksamenstermin.

  Du kan se, hvilken type eksamen du skal have, når du klikker ind på de enkelte fag her på hjemmesiden. Du kan også læse mere i studieordningen, bilag 5: prøveformer på finanstilmelding.dk/information

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål om studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål om tilmelding?

  Kontakt det landsdækkende sekretariat: www.finanstilmelding.dk

  Studiesekretær Marianne Dall
  Telefon: 65 45 20 33
  E-mail: mada@eal.dk

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, DK-1119 København K.

  Har du spørgsmål til uddannelsens indhold? Så kontakt vores studievejleder:

  Studievejleder

  Elsebeth Riis Pedersen
  Telefon: 51 85 06 96
  E-mail: erp@cphbusiness.dk

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Hvis du vil studere videre efter akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, har du med den rette fagkombination mulighed for at læse en HD 2. del eller tage en relevant diplomuddannelse svarende til bachelorniveau.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Gældende studieordning og tidligere studieordninger finder du på finanstilmelding.dk under menupunktet Information.

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse for akademiuddannelser her.

  De seneste love og bekendtgørelser på området er tilgængelige på: www.retsinfo.dk

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  Du kan få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet.

  Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

  Læs mere her

Informationsmøde 17. januar 2019 Læs mere og tilmeld dig informationsmødet her
 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
Hør studerende fortælle om akademiuddannelser inden for økonomi og finans

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år