Administration af boligudlejningsejendomme

Administration af boligudlejningsejendomme

Vil du have både den juridiske viden og de praktiske kompetencer til at varetage den daglige administration af boligudlejningsejendomme? Så er dette kursus et oplagt valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

Du får en grundig introduktion til de mange problemstillinger og forskelligartede arbejdsopgaver, der knytter sig til den daglige administration af boligudlejningsejendomme. Derudover lærer du om alt fra lejekontrakter og relevant lovgivning, til hvordan du håndterer praktiske aspekter som vedligeholdsarbejde, flytninger og konklifthåndtering.       

Du vil:

 • Få kompetencer til at kunne varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejnings-ejendomme
 • Blive i stand til selvstændigt at kunne udfylde en beboelseslejekontakt og gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • Lære at gennemføre en korrekt opsigelse eller ophævelse af et boliglejemål

Indhold

På kurset administration af boligudlejningsejendomme skal du blandt andet arbejde med:

 • Lejekontrakten
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse og ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Administration af boligudlejningsejendomme er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur. 

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.