Administration af boligudlejningsejendomme

Vil du have både den juridiske viden og de praktiske kompetencer til at varetage den daglige administration af boligudlejningsejendomme? Så er dette fag det rette valg for dig.

Formål

Du får en grundig introduktion til de mange problemstillinger og forskelligartede arbejdsopgaver, der knytter sig til den daglige administration af boligudlejningsejendomme. Derudover lærer du om alt fra lejekontrakter og relevant lovgivning, til hvordan du håndterer praktiske aspekter som vedligeholdsarbejde, flytninger og konklifthåndtering.       

Indhold

 • Lejekontrakten
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse og ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Faget tæller 10 ECTS. Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur. 

Læs mere om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.