Årsrapport og virksomhedsanalyse

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Vil du gerne blive klogere på regnskabslovgivningen og lære at foretage virksomhedsanalyser? Så er kurset årsrapport og virksomhedsanalyse noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset årsrapport og virksomhedsanalyse opnår du et grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og Mindstekravsbekendtgørelsen og bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Du vil:

 • Blive kvalificeret til at kunne forebygge eventuelle økonomiske problemer for en virksomhed samt foreslå løsninger på disse på baggrund af en virksomhedsanalyse
 • Lære at opstille en regnskabsanalyse med relevante nøgletal i regnskabsklasse A, B og C

Indhold

På kurset årsrapport og virksomhedsanalyse skal du blandt andet arbejde med:

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Årsrapport og virksomhedsanalyse er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Prøven er en fire timers skriftlig eksamen og er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.