Årsrapport og virksomhedsanalyse

Vil du gerne blive klogere på regnskabslovgivningen og lære at foretage virksomhedsanalyser? Så er faget Årsrapport og virksomhedsanalyse noget for dig.

Formål

Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og Mindstekravsbekendtgørelsen bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Indhold

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Årsrapport og virksomhedsanalyse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

Prøven er en fire timers skriftlig eksamen med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.