Analyse af regnskabsdata

Analyse af regnskabsdata

Interesserer du dig for regnskabsanalyse og statistik, og vil du gerne lære, hvordan du laver kvantitative analyser af regnskabsdata? Så er kurset analyse af regnskabsdata det rigtige valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset analyse af regnskabsdata lærer du at anvende statiske modeller på regnskabsdata samt at opstille og teste relevante hypoteser på data.

Du vil:

 • Opnå viden om og forståelse for anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision
 • Få kompetencer til at kunne gennemføre statistisk revision og effektivisere kvaliteten af udvalgt data ved revision af regnskabsdata
 • Blive i stand til at afdække og mindske fejl i revisionen

Indhold

På kurset analyse af regnskabsdata skal du blandt andet arbejde med:

 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsteori
 • Stikprøveanalyse
 • Hypotesetest
 • Regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på revision
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision
 • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Analyse af regnskabsdata er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk