Analyse af regnskabsdata

Interesserer du dig for regnskabsanalyse og statistik, og vil du gerne lære, hvordan du laver kvantitative analyser af regnskabsdata? Så er faget analyse af regnskabsdata det rigtige valg for dig.

Formål

Analyse af regnskabsdata sætter dig i stand til at lave en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Indhold

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stikprøveanalyse
  • Hypotesetest
  • Regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på revision
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision
  • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Analyse af regnskabsdata er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Fagets omfang er 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.