Analyse af regnskabsdata

Analyse af regnskabsdata er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Fagets omfang er 10 ECTS.

Formål

Analyse af regnskabsdata sætter dig i stand til at lave en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Indhold

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stikprøveanalyse
  • Hypotesetest
  • Regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på revision
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision
  • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk