Andelsbolig – og ejerforeninger

Fagmodulet er din mulighed for at blive klædt på med både juridiske og praktiske kompetencer, der gør, at du kan løse de særlige problemstillinger, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Formål

Du lærer bl.a. om relevant lovgivning, vedtægter og retspraksis inden for området og får indsigt i foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger. Derudover lærer du om væsentlige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger.

Indhold

For andelsboligforeninger gælder følgende:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger gælder følgende:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Faget vægter 5 ECTS. Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk