Andelsbolig – og ejerforeninger

Andelsbolig – og ejerforeninger

Dette kursus er din mulighed for at blive klædt på med både juridiske og praktiske kompetencer, der gør, at du kan løse de særlige problemstillinger, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Derfor skal du tage kurset

På kurset andelsbolig- og ejerforeninger lærer du blandt andet om relevant lovgivning, vedtægter og retspraksis inden for området og får indsigt i foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger. Derudover lærer du om væsentlige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger.

Du vil:

 • Opnå viden om andelsboligforeningsloven, ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af disse foreninger
 • Få kompetencer til at kunne varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeningsejendomme
 • Blive i stand til at løse problemstillinger relateret til de foreningsretlige grundsætninger og beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger

Indhold

For andelsboligforeninger gælder følgende:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger gælder følgende:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Andelsbolig- og ejerforeninger er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.