Bolig 1

Bolig 1

Vil du kunne identificere relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning og finansiering af fast ejendom? Så er kurset bolig 1 noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset giver dig kompetencerne til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet, således du kan analysere behovet for boligprodukter.

Du vil:

  • Kunne yde rådgivning i købersager
  • Lære at beregne kontantpris til udstedelse af køberbevis samt beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg.

Alt sammen med udgangspunkt i kundens situation.

Indhold

På kurset bolig 1 skal du blandt andet arbejde med:

  • Finansielle og juridiske problemstillinger
  • Omsætning og finansiering af fast ejendom
  • Hovedlove, f.eks. Lov om formidling af fast ejendom
  • Ejendomskategorier og ejendomstyper
  • Ejendomsjura
  • Skatteregler

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Bolig 1 er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget består af 5 ECTS.

Eksamen er en skriftlig prøve. Der er intern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.