Bolig 2

Bolig 2

Vil du styrke din viden om problemstillinger, der præger boligmarkedet inden for komplekse områder som fx byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb, sommerhusudlejning og tvangsauktion? Så er kurset bolig 2 noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset bolig 2 giver dig viden om særlige ejendomstyper som fx andelsboliger og boligfællesskaber. Alt sammen med henblik på at give dig kompetencer til at rådgive kunder inden for relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til disse.

Du vil:

  • Få kompetencer til at rådgive om nybygning, ombygning og tilbygning samt projektkøb
  • Kunne kombinere din viden og vurdere de enkelte garantityper inden for boligfinansiering

Indhold

På kurset bolig 2 skal du blandt andet arbejde med:

  • Særlige ejendomstyper
  • Garantityper inden for boligfinansiering
  • Nybyggeri og projektsalg
  • Skattemæssige konsekvenser
  • Tvangsauktion
  • Lejeret

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Bolig 2 er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort, gruppeprojekt. Der er intern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.