Boligfinansiering og -rådgivning

Boligfinansiering og -rådgivning

Interesserer du dig for boligmarkedets problemstillinger, og vil du gerne kunne rådgive på området? Så skal du vælge kurset boligfinansiering og -rådgivning.

Derfor skal du tage kurset

Kurset gør dig i stand til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Du bliver klædt på til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom. Endelig lærer du at opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Du vil: 

 • Få kompetencer til at yde rådgivning i køber- og sælgersager, om finansieringsløsninger, om konvertering og i forbindelse med ny-, om- og tilbygning
 • Blive i stand til at anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning og kunne planlægge forløbet i en boligfinansiering 

Indhold

På kurset boligfinansiering og -rådgivning skal du blandt andet arbejde med: 

 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om- og tilbygning
 • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • Ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Boligfinansiering og -rådgivning er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et projekt og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.