Bolighandel 1

Bolighandel 1

Drømmer du om at blive ejendomsmægler? På kurset bolighandel 1 går vi i dybden med ejendomsmæglerens opgaver ved formidling af en boligejendom.

Faget ejendomshandel 1 er blevet erstattet af bolighandel 1 som følge af en opdatering af studieordningen til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Du skal derfor ikke tage bolighandel 1, hvis du tidligere har taget ejendomshandel 1.

Derfor skal du tage kurset

På kurset bolighandel 1 får du viden om disse ejendomskategorier:

 • 1- og 2-familiehuse
 • Parcelhuse/villaer
 • Rækkehuse
 • Ejerlejligheder
 • Boliglandbrug eller nedlagt landbrug
 • Ideel anpart
 • Andelsbolig
 • Ferieboliger/fritidshuse
 • Blandede ejendomme

Du vil bl.a. lære de centrale teorier og metoder i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver.

Du vil:

 • Blive i stand til at rådgive i kernelovgivning, der regulerer branchen, og centrale juridiske begreber hertil
 • Få kompetencer til at rådgive kunder om særlige forhold ved den konkrete ejendomskategori samt brug af huseftersynsordningen og sælgeransvarsforsikring i en bolighandel
 • Gengive forholdet mellem lov, bekendtgørelse, normmæssige krav, kvalitetsnormer og andre regler eller reguleringer inden for bolighandel

Indhold

 • Formidling af boligejendom
 • Ejendomsmæglerbranchen
 • Forskellige ejendomskategorier

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Kurserne bolighandel 1, bolighandel 2 og bolighandel 3 hænger sammen. Vi anbefaler, at du starter med bolighandel 1. Alle tre kurser er en forudsætning for, at du kan blive optaget i Erhvervsstyrelsens mæglerregister.

Eksamen og ECTS

Bolighandel 1 er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Faget består af 10 ECTS.

Eksamen varer fire timer og består af to udprøvningselementer: En centralt udarbejdet multiple choice test, som gennemføres digitalt/online og en to timers skriftlig besvarelse af et centralt udarbejdet opgavesæt. Eksamenen er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.