Bolighandel 2

Bolighandel 2

Vil du gerne blive bedre til at anvende metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver? Så er kurset bolighandel 2 noget for dig.

Faget ejendomshandel 2 er blevet erstattet af bolighandel 2 som følge af en opdatering af studieordningen til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Du skal derfor ikke tage bolighandel 2, hvis du tidligere har taget ejendomshandel 2.

Derfor skal du tage kurset

På kurset bolighandel 2 får du teoretisk og praktisk viden om bl.a. ejendomsmæglers opgaver i forbindelse med markedsføring og annoncering af boligejendom. På den måde bliver du klædt på til at vurdere, om markedsføringen overholder gældende regler.

Du bliver også i stand til at redegøre for finansiering og indfrielse af eksisterende lån i en bolighandel, så du kan formidle løsningsmuligheder til kunder og andre samarbejdspartnere i relation til bolighandel.

Du vil:

  • Få færdighederne til at gennemføre salg for offentlige og lignende organisationer
  • Kunne anvende reglerne for GDRP i dit daglige arbejde
  • Opnå kompetencer til at assistere ved ejendomsformidlerens opgaver i relation til andre relevante aktører

Indhold

På kurset bolighandel 2 skal du blandt andet arbejde med:

  • Metoder og redskaber, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver
  • Markedsføring af boligejendomme
  • GDPR
  • Branchens professionsansvar
  • Formidling af udlejet og/eller nødlidende boligejendom

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Kurserne bolighandel 1, bolighandel 2 og bolighandel 3 hænger sammen. Vi anbefaler, at du starter med bolighandel 1. Alle tre kurser er en forudsætning for, at du kan blive optaget i Erhvervsstyrelsens mæglerregister.

Eksamen og ECTS

Bolighandel 2 er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.