Bolighandel 3

Bolighandel 3

Drømmer du om at blive mægler, og vil du gerne blive klogere på juridiske regler, byggetekniske forhold og kunderådgivning i relation til bolighandel? Så er kurset bolighandel 3 lige noget for dig.

Faget omsætning af fast ejendom er blevet erstattet af bolighandel 3 som følge af en opdatering af studieordningen til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Du skal derfor ikke tage bolighandel 3, hvis du tidligere har taget omsætning af fast ejendom.

Derfor skal du tage kurset

På kurset bolighandel 3 bliver du klædt på til at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - og til at afgøre, hvornår du skal henvise til en anden sagkyndig bistand.

Du vil:

  • Kunne forklare køberrådgivning og dets juridiske grundlag
  • Blive i stand til at beskrive særlige ejendomstyper inden for bolighandel
  • Kunne gennemføre en forhandling
  • Få færdighederne til at formulere juridisk korrekte klausuler i en købsaftale

Indhold

På kurset bolighandel 3 skal du blandt andet arbejde med:

  • Teori og metode inden for købsaftale, berigtigelse, køberrådgivning, særlige ejendomstyper i en bolighandel og byggeteknik og -lovgivning
  • Kommunikation og rådgivning
  • Ejendomshandels faser

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Kurserne bolighandel 1, bolighandel 2 og bolighandel 3 hænger sammen. Vi anbefaler, at du starter med bolighandel 1. Alle tre kurser er en forudsætning for, at du kan blive optaget i Erhvervsstyrelsens mæglerregister.

Eksamen og ECTS

Bolighandel 3 er et retningsspecifikt fag i akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.