Data, marked og afsætning

Vil du gerne blive klogere på statistiske metoder i relation til de finansielle markeder? Så er Data, marked og afsætning lige faget for dig.

Formål

Faget har som målsætning at give dig de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Du lærer at anvende metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Indhold

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stikprøveanalyse
  • Hypotesetest
  • Regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter
  • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Data, marked og afsætning er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Omfanget af modulet er 10 ECTS-point.

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.