Data, marked og afsætning

Data, marked og afsætning

Vil du gerne blive klogere på statistiske metoder i relation til de finansielle markeder? Så er kurset data, marked og afsætning et oplagt valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset data, marked og afsætning får du de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter.

Du vil:

  • Opnå viden om generelle statistiske begreber, metoder og modeller
  • Lære at anvende metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Indhold

På kurset data, marked og afsætning skal du blandt andet arbejde med:

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stikprøveanalyse
  • Hypotesetest
  • Regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter
  • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Data, marked og afsætning er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Faget består af 10 ECTS-point.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis og er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.