Data, marked og afsætning

Data, marked og afsætning er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Omfanget af modulet er 10 ECTS-point.

Formål

Faget har som målsætning at give dig de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Du lærer at anvende metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Indhold

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stikprøveanalyse
  • Hypotesetest
  • Regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter
  • Forecast og budgettering

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk