Ejendoms- og skatteregnskab

Ejendoms- og skatteregnskab

En effektiv og grundig håndtering af ejendoms- og skatteregnskaber kan være en udfordrende opgave, der kræver både en bred og dybdegående viden om områdets mange aspekter og faldgruber.

Derfor skal du tage kurset

På kurset ejendoms- og skatteregnskab opnår du solid viden om de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme. Du lærer bl.a. andet at anvende regnskabs- og skattetekniske redskaber og bliver i stand til at kvalitetssikre dit arbejde i henhold til forskellig lovgivning.

Du vil:

 • Opnå viden om, hvordan en årsrapport udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven, regnskabsloven og branchenormer
 • Blive i stand til at varetage den daglige bogføring i en virksomhed
 • Tilegne dig viden om momsregistrering og afregning med SKAT

Indhold

På kurset ejendoms- og skatteregnskab vil du blandt andet arbejde med:

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche-normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ejendoms- og skatteregnskab er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk