Ejendoms- og skatteregnskab

En effektiv og grundig håndtering af ejendoms- og skatteregnskaber kan være en udfordrende opgave, der kræver både en bred og dybdegående viden om områdets mange aspekter og faldgruber.

Med faget ejendoms- og skatteregnskab får du både den viden og de kompetencer, du skal bruge for at komme i mål med dine opgaver.

Formål

Faget har til formål at give dig en solid viden om de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme. Du lærer bl.a. andet at anvende regnskabs- og skattetekniske redskaber og bliver i stand til at kvalitetssikre dit arbejde i henhold til forskellig lovgivning.

Indhold

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche-normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Læs mere om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Eksamen og ECTS

Faget tæller 10 ECTS. Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur. 

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.