Ejendomshandel 1

Som ejendomsmægler har du brug for at kende til alt lige fra ejendomsjura til faglig etik. På faget Ejendomshandel 1 klæder vi dig på til rollen som ejendomsmægler.

Formål

Faget giver dig teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Desuden lærer du at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Du bliver fortrolig med ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Indhold

 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt
 • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • Skatteregler i ejertid og ved salg, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning ved forældrekøb og privat udlejning

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ejendomshandel 1 er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Omfanget af modulet er 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.