Ejendomshandel 2

Ejendomshandel 2

Drømmer du om at blive ejendomsmægler? På faget ejendomshandel 2 går vi bl.a. i dybden med lovgivningen ved omsætning af ejerboliger og de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget giver dig teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger. Du bliver i stand til at håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger, ligesom du bliver i stand til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser.

Du vil:

  • Blive i stand til at kunne rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte.
  • Få kompetencer til at kunne planlægge forløbet i en boligfinansiering
  • Lære at anvende teori og begreber for personligt salg

Indhold

  • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
  • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
  • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
  • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
  • Finansiering af boliger
  • Personligt salg

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ejendomshandel 2 er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Faget består af 10 ECTS.  

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.