Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering

Vil du lære de grundlæggende mekanismer inden for ejendomsinvestering og få en forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis? Så er ejendomsinvestering og finansiering lige noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset ejendomsinvestering og finansiering får du en generel introduktion til relevante finansielle begreber og viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer. Du opnår desuden kompetencerne til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme, hvilket kan være relevant i arbejdet som ejendomsadministrator.  

Du vil:

 • Få kompetencer til at kunne foretage værdiansættelse af ejendomme med henblik på ejendomsinvestering
 • Lære at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • Opnå viden om og forståelse for ejendomsinvesteringsmarkedet

Indhold

På kurset ejendomsinvestering og finansiering skal du blandt andet arbejde med:

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ejendomsinvestering og finansiering er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.