Ejendomsinvestering og finansiering

Vil du lære de grundlæggende mekanismer inden for ejendomsinvestering og få en forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis? Så er ejendomsinvestering og finansiering faget for dig.

Formål

På faget får du en generel introduktion til relevante finansielle begreber og viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer. Du opnår desuden kompetencerne til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme, hvilket kan være relevant i arbejdet som ejendomsadministrator.  

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Læs mere om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Eksamen og ECTS

Faget tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur. 

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.