Erhvervsjura i den finansielle sektor

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Interesserer du dig for den finansielle forretningsverden, og vil du gerne blive klogere på den juridiske verdens organisation og praksis? Så er kurset erhvervsjura i den finansielle sektor lige noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset giver dig viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Du bliver desuden fortrolig med den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning, og du får kendskab til den juridiske praksis.

Du vil:

 • Opnå viden om grundlæggende juridiske begreber – nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Blive i stand til at kunne identificere, analysere og beskrive den juridiske problemstilling i en konkret situation
 • Få kompetencer til at følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder, for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen.

Indhold

På kurset erhvervsjura i den finansielle sektor skal du blandt andet arbejde med:

 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervsjura i den finansielle sektor er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.