Erhvervsjura i den finansielle sektor

Interesserer du dig for den finansielle forretningsverden, og vil du gerne være klogere på den juridiske verdens organisation og praksis? Så er faget Erhvervsjura i den finansielle sektor lige noget for dig.

 

Formål

Faget giver dig viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Du bliver desuden fortrolig med den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning, og du får kendskab til den juridiske praksis.

Indhold

 • Grundlæggende juridiske begreber – nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervsjura i den finansielle sektor er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.