Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Vil du have værktøjerne til at klare de praktiske problemstillinger og juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med administrationen af erhvervslejemål? Så er erhvervslejeret et godt valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

Dette kursus i erhvervslejeret har til formål at give dig en grundlæggende viden om den relevante lovgivning og administrative praksis, der knytter sig til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme. Du lærer samtidig om de væsentligste processer og sagsgange fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning.  

Du vil:

 • Opnå kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme
 • Blive i stand til at forhandle erhvervslejekontrakters vilkår og besvare juridiske spørgsmål, der kan opstå inden for området

Indhold

På kurset erhvervslejeret skal du blandt andet arbejde med:

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervslejeret er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget består af 5 ECTS.  

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.