Erhvervslejeret

Vil du have værktøjerne til at klare de praktiske problemstillinger og juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med administrationen af erhvervslejemål? Så er erhvervslejeret et godt valg for dig.

Formål

Erhvervslejeret har til formål at give dig en grundlæggende viden om den relevante lovgivning og administrative praksis, der knytter sig til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme. Du lærer samtidig om de væsentligste processer og sagsgange fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning.  

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Læs mere om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Eksamen og ECTS

Faget tæller 5 ECTS. Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.