Finansielle forretninger

På faget Finansielle forretninger lærer du at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder og erhversvkunder.

Formål

Faget i finansielle forretninger giver dig viden om forholdet mellem samfund, lovgivning og finansielle instrumenter, der har betydning for privat- og erhvervskunder i forbindelse med deres finansielle transaktioner og risici.

Ud fra helkundeprincippet lærer du at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder. Du opnår desuden kompetence til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B.

Indhold

 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Relevant lovgivning om investeringsrådgivning og værdipapirhandel
 • Kapitalmarkedernes rolle og funktion
 • Sammenhænge mellem afkast og risiko
 • Overordnet porteføljeteori
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til kunden af det finansielle produkt
 • Investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "rød"
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Finansielle forretninger er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Fagets omfang er 10 ECTS.

Mundtlig eksamen (vægt: 2/3) på baggrund af projektrapport (vægt: 1/3), med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.