Indledende erhvervsjura

Vil du gerne klædes på til at tage akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning? Så er det en god idé at tage faget Indledende erhvervsjura.

Formål

På indledende erhvervsjura lærer du at identificere og vurdere juridiske problemstillinger i kundeforholdet. Du får kendskab til de grundlæggende retsregler og en bred juridisk referenceramme til forståelse af gældende retstilstand og ny lovgivning.

Faget giver dig indgående viden om retsreglerne i forbindelse med kontraktforhold om finansielle ydelser, sikkerhed i formuegoder og beskyttelse af forbrugeren. Endvidere får du kendskab til udvalgte forsikringsretlige emner og betingelserne for erstatningsansvar.

Indhold

 • Grundlæggende juridiske begreber – nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Person-, familie- og arveret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Indledende erhvervsjura forbereder dig til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget er ikke en del af uddannelsen og tæller ingen ECTS. Ingen eksamen.

Tilmelding

Du tilmeldier dig på finanstilmelding.dk