Indledende økonomisk matematik

Indledende økonomisk matematik forbereder dig til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Fagmodulet er ikke en del af uddannelsen og tæller ingen ECTS.

Formål

Indledende økonomisk matematik giver dig en grundlæggende viden indenfor relevante matematiske områder.

Indhold

  • Ligninger af 1. og 2. grad
  • Koordinatsystemet, linier og punktmængder
  • Funktionsanalyse
  • Procentregning og indekstal
  • Rentesregning
  • Differentiering af 2. og 3. grads funktioner.
  • Statistiske fordelinger og nøgletal
  • Sandsynlighedsregning og sandsynlighedsfunktioner

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Ingen eksamen

Tilmelding

Du tilmelder dig via finanstilmelding.dk