Investering

Investering

Tag kurset investering, hvis du interesserer dig for obligationer, aktier og investeringsbeviser, og hvordan man håndterer investering i sektoren.

Derfor skal du tage kurset

Kurset investering giver dig kompetencer til at yde investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori.

Du vil:

  • Få økonomisk forståelse og viden om porteføljeteori, struktureret indlån og garant- og andelsbeviser
  • Få færdigheder til at håndtere investering i sektoren, således at du kan yde professionel rådgivning overfor kunden, samtidig med at lovgivningen overholdes

Indhold

På kurset investering skal du blandt andet arbejde med:

  • Økonomisk forståelse
  • Relevant lovgivning, herunder: reglerne for MIFID, god skik, risikomærkning, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler
  • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder: obligationer, aktier, investeringsforeninger, indlån og andels- og garantbeviser samt struktureret indlån
  • Porteføljeteori
  • Investeringsrådgivning, herunder simple og komplekse cases og opgaver, der sikrer at deltagerne kan omsætte indholdet til praktisk anvendelse i dialogen med kunden – behovsdækning, risikoprofil, præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Investering er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point. 

Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis. Der er intern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.