Kredit til private

Kredit til private

Vil du gerne lære, hvordan du yder finansiel rådgivning til privatkunder? Så er kurset kredit til private lige noget for dig. 

Derfor skal du tage kurset

På kurset kredit til private opnår du den nødvendige forståelse for rådgiverrollen i relation til kreditgivning og kundesamtalen i relation til at give afslag og tilsagn.

Du vil:

  • Blive i stand til at vurdere kundens forsikringsforhold, herunder livsforsikringer og tab af erhvervsevne forsikringer
  • Lære selvstændigt at yde relevant finansiel rådgivning rettet mod privatkunder af enhver art og opstille kvalificerede løsningsmuligheder inden for kreditområdet
  • Opnå en forståelse for bankens overordnede situation, herunder solvens- og likviditetsmæssige stilling

Indhold

På kurset kredit til private skal du blandt andet arbejde med:

  • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
  • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og kapitalbelastning
  • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning på kreditområdet
  • Finanskrisen, bankpakkerne, solvensbelastning mv.
  • Nedskrivningsberegninger
  • Inkasso, tvangsauktion, gældssanering mv.
  • Klassifikation og ratingmodeller

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Kredit til private er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamenen er mundtlig med udgangspunkt i en synopsis og er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.