Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Vil du blive klogere på centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen? Så er kurset markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Ved at tage kurset markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen får du viden om ejendomsmæglerbranchens struktur og samspil med omverden. Så du kan gennemføre analyser for ejendomsmæglervirksomhedens omverden.

Du vil:

  • Blive i stand til at vurdere ejendomsmæglervirksomhedens kunder og deres købsadfærd, som den knytter sig til handel af bolig

Indhold

På kurset markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen skal du blandt andet arbejde med:

  • Digital markedskommunikation
  • Kundestruktur i ejendomsmæglerbranchen
  • Kundekommunikation
  • Situationsanalyse
  • Købsadfærd
  • Markeds- og forretningsforståelse

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamen er en skriftlig prøve. Der er ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.