Omsætning af fast ejendom

Drømmer du om at blive mægler, og vil du gerne blive klogere på juridiske regler, byggetekniske forhold og kunderådgivning i relation til ejendomshandel? Så er faget Omsætning af fast ejendom lige noget for dig.

Formål

Faget i omsætning af fast ejendom gør dig i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis. Du bliver klædt på til at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - og til at afgøre, hvornår du skal henvise til en anden sagkyndig bistand. Du får også indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

Indhold

  • Byggetekniske forhold og kendskab til byggematerialer og konstruktioner samt ofte forekomne skader
  • Byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
  • Forpligtelser ved konstatering af fejl og mangler, misligholdelsesbeføjelser og forældelsesregler
  • Huseftersynsordningens relation til fejl- og mangelproblematikken
  • Rådgivning om indholdet i de centrale dokumenter, fx salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu
  • Budrunder og rådgivning om de juridiske konsekvenser for køber og sælger
  • Ekspeditionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Omsætning af fast ejendom er et retningsspecifikt fag i akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - ejendomsmægler. Faget tæller 10 ECTS.

Mundtlig eksamen (vægt: 2/3) på baggrund af projektrapport (vægt: 1/3) med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.