Pension

Brænder du for pensionsområdet, og vil du gerne kunne rådgive om pension, pensionsprodukter og reglerne i personskat? Så er faget Pension det rette valg for dig. 

Formål

Faget har bl.a. som målsætning at give dig de nødvendige redskaber til at anvende relevant teori om rådgivning om pension, salg af pensionsprodukter og reglerne i personskat.

Du lærer at anvende og kombinere relevant teori, der knytter sig til pensionsområdet, vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Indhold

 • Personskat
 • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
 • Pensionsprodukter
 • Arv og begunstigelse
 • Forsikring og Bank
 • Investering
 • Personforsikring
 • § 41
 • Bank/bank
 • Forsikring/bank
 • Pensionsinfo
 • Behovsafdækning
 • Salg og kommunikation

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Pension er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af modulet er 5 ECTS-point.

Der er mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis. Ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.