Pension

Pension er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af modulet er 5 ECTS-point.

Formål

Faget har bl.a. som målsætning at give dig de nødvendige redskaber til at anvende relevant teori om rådgivning om pension, salg af pensionsprodukter og reglerne i personskat.

Du lærer at anvende og kombinere relevant teori, der knytter sig til pensionsområdet, vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Indhold

 • Personskat
 • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
 • Pensionsprodukter
 • Arv og begunstigelse
 • Forsikring og Bank
 • Investering
 • Personforsikring
 • § 41
 • Bank/bank
 • Forsikring/bank
 • Pensionsinfo
 • Behovsafdækning
 • Salg og kommunikation

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk