Rådgivning og kommunikation

Rådgivning og kommunikation

Vil du lære at kommunikere ud fra dine kunders behov, så du kan yde etisk korrekt rådgivning? Så er rådgivning og kommunikation et kursus for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset rådgivning og kommunikation giver dig færdigheder og kompetencer inden for etik og værdinormer, rådgivning og rådgiveransvar, konkurrenceteori og -strategi, kundesegmentering og forretning samt rådgivning og kommunikationsteknikker i praksis – herunder kundepsykologi.

Du vil:

  • Blive i stand til at kombinere din faglige viden med metoder, så du kan analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning

Indhold

På kurset rådgivning og kommunikation skal du blandt andet arbejde med:

  • Etiske regler for finansiel rådgivning
  • Rådgivningsansvar
  • Konkurrentadfærd og konkurrentanalyser
  • Kundesegmentering
  • Helhedsrådgivning
  • Kommunikationsstil og kommunikationsstrategi

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Rådgivning og kommunikation er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en erhvervscase. Der er intern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.