Revision og årsrapport

Revision og årsrapport

Vil du gerne lære at udarbejde en årsrapport og blive klædt på til at udføre konkrete revisionshandlinger? Så er kurset revision og årsrapport det rette valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset revision og årsrapport får du et overordnet kendskab til årsregnskabsloven, så du med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed. Derudover bliver du klædt på til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Du vil:

  • Styrke din forståelse for udvalgte bestemmelser i årsregnskabsloven for klasse C virksomheder
  • Blive i stand til at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger inden for finansiel rådgivning på baggrund af faglig viden og metodemæssig indsigt.

Indhold

På kurset revision og årsrapport skal du blandt andet arbejde med:

  • Årsregnskabsloven for klasse C-virksomheder
  • Revisorloven
  • Opbygning og systematik i revisionsstandarder
  • Revisionspåtegning og protokollater
  • Planlægningsnotat med identifikation af risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
  • Undersøgelsesdesign og -metoder

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Revision og årsrapport er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af projektrapport og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.