Revision og årsrapport

Vil du gerne lære at udarbejde en årsrapport og blive klædt på til at udføre konkrete revisionshandlinger? Så er faget Revision og årsrapport det rette valg for dig.

Formål

Faget giver dig kendskab til årsregnskabsloven, så du med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed. Derudover bliver du klædt på til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Indhold

  • Årsregnskabsloven for klasse C-virksomheder
  • Revisorloven
  • Opbygning og systematik i revisionsstandarder
  • Revisionspåtegning og protokollater
  • Planlægningsnotat med identifikation af risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
  • Undersøgelsesdesign og -metoder

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Revision og årsrapport er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Faget tæller 10 ECTS.

Der er mundtlig eksamen (vægt: 2/3) på baggrund af projektrapport (vægt: 1/3). Ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.