Revision og årsrapport

Revision og årsrapport er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - revision. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

 

Formål

Faget giver dig kendskab til årsregnskabsloven, så du med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed. Derudover bliver du klædt på til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Indhold

  • Årsregnskabsloven for klasse C-virksomheder
  • Revisorloven
  • Opbygning og systematik i revisionsstandarder
  • Revisionspåtegning og protokollater
  • Planlægningsnotat med identifikation af risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
  • Undersøgelsesdesign og -metoder

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen (vægt: 2/3) på baggrund af projektrapport (vægt: 1/3), med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk