Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomi

Interesserer du dig for dansk og international økonomi, og vil du gerne lære at problematisere og analysere samfundsøkonomiske problemstillinger? Så er kurset samfundsøkonomi lige noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset giver dig kendskab til centrale økonomiske sammenhænge og enkle økonomiske modeller for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi.

Du vil:

 • Få færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi og kunne
 • Blive i stand til at afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante analysemetoder
 • Få redskaber til at yde kvalificeret finansiel rådgivning til privatpersoner og mindre virksomheder

Indhold

På kurset samfundsøkonomi skal du blandt andet arbejde med:

 • Mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og cost-benefit analyse
 • Husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteter
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Eksterne virkninger, kollektive goder og andre markedssvigt
 • Demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Samfundsøkonomi er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.

Printvenligt materiale om faget