Samfundsøkonomi

Interesserer du dig for dansk og international økonomi, og vil du gerne lære at problematisere og analysere samfundsøkonomiske problemstillinger? Så er faget Samfundsøkonomi lige noget for dig.

Formål

Faget giver dig kendskab til centrale økonomiske sammenhænge og enkle økonomiske modeller for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi. Du får færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi og du bliver i stand til at afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante analysemetoder.

Indhold

 • Mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og cost-benefit analyse
 • Husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteter
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Eksterne virkninger, kollektive goder og andre markedssvigt
 • Demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Samfundsøkonomi er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af kurset er 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.