Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Er du interesseret i samfundsøkonomiske problemstillinger på mikro- og makroniveau med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel? Så er kurset samfundsøkonomi i ejendomshandel noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Kurset samfundsøkonomi i ejendomshandel omhandler problemstillinger inden for prisdannelse på boligmarkedet, markedsformer og disses effektivitet, samfundsøkonomiske målsætninger, konjunkturpolitiske tiltag, rentedannelse og obligationsmarkedet i Danmark.

Du vil:

  • Kunne analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt ud fra modeller om udbud- og efterspørgsel af forskellige påvirkninger

Indhold

På kurset samfundsøkonomi i ejendomshandel skal du blandt andet arbejde med:

  • Udbud- og efterspørgselsmodeller, prisdannelse og demografiske forhold
  • EU's indflydelse på dansk økonomi
  • Centrale økonomiske modeller
  • ECB/EU’s påvirkning af den danske rente, nationalbankens målsætninger og politikker, forskellige rentetyper, risici og valutakursregimer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Samfundsøkonomi i ejendomshandel er valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamen er en skriftlig prøve. Der er ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk.