Virksomhedens investering og finansiering

Vil du gerne lære at analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger ud fra relevante modeller og metoder? Så vil du få stort udbytte af faget Virksomhedens investering og finansiering.

Formål

Virksomhedens investering og finansiering giver dig kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover får du indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af de ovennævnte problemstillinger.

Indhold

 • Efterspørgselsteori
 • Elasticitetsbegreber
 • Markedsformer
 • Interessentanalyse
 • Omverdensanalyse
 • Industrianalyse
 • Omkostningsteori og -analyse
 • Produktionsstrukturer og -teori
 • Værdikædeanalyse
 • Optimering
 • Spilteori og prisstrategier
 • Prisdiskrimination
 • Investerings- og finansieringskalkuler

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Virksomhedens investering og finansiering er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget indgår i uddannelsesretningerne bank og realkredit samt revision. Omfanget af modulet er 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.