Virksomhedens investering og finansiering

Virksomhedens investering og finansiering

Vil du gerne lære at analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger ud fra relevante modeller og metoder? Så vil du få stort udbytte af kurset virksomhedens investering og finansiering.

Derfor skal du tage kurset

På kurset virksomhedens investering og finansiering får du kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover får du indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af de ovennævnte problemstillinger.

Du vil:

 • Få kompetencer til at optimere pris, mængde og indtjening og fra forskellige forudsætninger
 • Blive i stand til at analysere en virksomheds årsrapport og gennemføre en fuld regnskabsanalyse
 • Blive kvalificeret til selvstændigt at foretage beregninger og analyser som grundlag for at kunne rådgive kunder i praksis i en finansiel virksomhed

Indhold

På kurset virksomhedens investering og finansiering skal du blandt andet arbejde med:

 • Efterspørgselsteori
 • Elasticitetsbegreber
 • Markedsformer
 • Interessentanalyse
 • Omverdensanalyse
 • Industrianalyse
 • Omkostningsteori og -analyse
 • Produktionsstrukturer og -teori
 • Værdikædeanalyse
 • Optimering
 • Spilteori og prisstrategier
 • Prisdiskrimination
 • Investerings- og finansieringskalkuler
 • Rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Virksomhedens investering og finansiering er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.