Virksomhedens investering og finansiering

Virksomhedens investering og finansiering er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget indgår i uddannelsesretningerne bank og realkredit samt revision. Omfanget af modulet er 10 ECTS.

Formål

Virksomhedens investering og finansiering giver dig kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover får du indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af de ovennævnte problemstillinger.

Indhold

 • Efterspørgselsteori
 • Elasticitetsbegreber
 • Markedsformer
 • Interessentanalyse
 • Omverdensanalyse
 • Industrianalyse
 • Omkostningsteori og -analyse
 • Produktionsstrukturer og -teori
 • Værdikædeanalyse
 • Optimering
 • Spilteori og prisstrategier
 • Prisdiskrimination
 • Investerings- og finansieringskalkuler

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

4 timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk