Indledningsfag i IT

På indledningsfaget i IT får du grundlæggende kvalifikationer inden for IT inden studiestart. På den måde bliver du klædt godt på til at give dig i kast med akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Formål

Formålet med indledningsfaget i IT er at give deltagerne grundlæggende kvalifikationer inden for IT inden studiestart. På den måde bliver du klædt godt på til at give dig i kast med akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Indhold

På indledningsfaget i IT skal du blandet andet arbejde med:

  • Regneark
  • Tekstbehandling
  • Præsentationsprogrammer

Eksamen og ECTS

Indledningsfaget i IT er et forberedende fag til akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget tæller ingen ECTS og der er ingen eksamen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge omstillingsfonden om støtte til de indledende fag.