Embedded software

Vil du gerne lære, hvordan du designer, programmerer, konfigurerer og tester på en embedded platform? Så er faget Embedded software lige noget for dig.

Introduktion

Vil du lære, hvordan du designer, programmerer, konfigurerer og tester på en hvilken som helst embedded platform, så er faget Embedded software din mulighed for at få både en teoretisk forståelse og praktiske færdigheder inden for området. Du kommer godt rundt om alt, du skal vide, når du arbejder med en embedd software - inklusive muligheder og begrænsninger for denne type systemer.

Formål

Faget har til formål at give dig den viden, du har brug for, for at kunne arbejde systematisk og selvstændigt med embedded software. Du vil få færdighederne til at kunne arbejde med både nyudvikling og videreudvikling af embedded software.

Indhold

  • Anvendelse af embedded software i forskellige systemer
  • Håndtering af elektriske signaler
  • Principper for programmering af state machines, regulerede systemer, kommunikations-protokoller og user interfaces

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Embedded software er et fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager faget Programmering, inden du starter på Embedded software.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på syv akademiuddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT