Grundlæggende database

Interesserer du dig for IT-udvikling? Så er faget Grundlæggende database helt sikkert noget for dig. Her lærer du om de grundlæggende elementer i databaseudvikling, fx databasedesign og sikkerhedsaspekterne inden for området.

Formål

På fagmodulet Grundlæggende database lærer du om centralt anvendte databasesystemer og får viden om betydningen af struktureret dataopbevaring. Formålet er at give dig kompetencerne til at kunne indgå som en kompetent deltager i udviklingen af databaser.

Indhold

  • Relationel model
  • Tabeldesign
  • Normalisering, kvalitetssikring
  • Databaseprogrammering og SQL

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Det anbefales at have kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Grundlæggende database er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS. 

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er ekstern censur.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.