Grundlæggende programmering

Vil du gerne lære at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog? Så er Grundlæggende programmering det helt rigtige valg for dig.

Formål

Faget Grundlæggende programmering kvalificerer dig til at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog. Du lærer at bruge relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog.

Desuden bliver du fortrolig med at bruge et udviklingsmiljø samt centrale dele af de biblioteker, der er tilknyttet programmeringssproget.

Indhold

  • Grundlæggende programmering
  • Grundlæggende objektorienteret programmering
  • Simple algoritmeskabeloner
  • Simple designmønstre
  • Collections
  • Simpel grænsefladeprogrammering
  • Udviklingsmiljø
  • Test

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Det anbefales at have kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Grundlæggende programmering er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er ekstern censur.

Undervisere

Jan Borg

Adjunkt

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.