Infrastrukturarkitektur

Vil du gerne kvalificere dig til at arbejde systematisk og situationsbestemt med drift og vedligeholdelse af store IT-systemer? Så er faget infrastrukturarkitektur noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget infrastrukturarkitektur får du grundlæggende viden om standard-arkitekturer, datacentre og organisationsformer samt relevansen heraf inden for driftscenterarkitektur. Denne viden giver dig færdigheder og kompetencer til at tilpasse standard-arkitektur, anvende afregningsmodeller og til at organisere og styre mindre arkitekturprojekter.

Du vil:

 • Blive klædt på til at kunne følge den teknologiske udvikling og løbende tilegne dig nye drifts- og infrastrukturmodeller
 • Få kompetencer til at anvende standardmetoder til systematisk afdækning af risici
 • Lære at relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller

Indhold

På faget infrastrukturarkitektur skal du blandt andet arbejde med:

 • Drift-/datacenter organisation
 • Designmodeller – typiske arkitekturmodeller, herunder:
  • Standard-arkitektur
  • Virtualisering
  • Servicemodeller
 • Procesmodeller, herunder:
  • Igangsætningsmodeller (Deployment)
  • Administration af ændringer i systemer (Governance)
  • Pris-/ydelsesaftaler (Service Level Agreement - SLA)
 • Driftsmodeller
 • Driftssikkerhedsmodeller
 • De centrale økonomiske afregningsmodeller

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Infrastrukturarkitektur er et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt og er med intern censur (beskrivelse kan findes i studieordningens bilag A.2).