Infrastrukturarkitektur

Interesserer du dig for driftsmodeller og anvendelsen af dem i forhold til datacenterdesign? Så er infrastrukturarkitektur faget for dig. Her kvalificerer du dig til at arbejde systematisk og situationsbestemt med drift og vedligeholdelse af store IT-systemer.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget infrastrukturarkitektur giver dig grundlæggende viden om standard-arkitekturer, datacentre og organisationsformer samt relevansen heraf inden for driftscenterarkitektur. Denne viden giver dig færdigheder og kompetencer til at kunne tilpasse standard-arkitektur, anvende afregningsmodeller såvel som at organisere og styre mindre arkitekturprojekter.

Ligeledes bliver du klædt på til at kunne følge den teknologiske udvikling og løbende tilegne dig nye drifts- og infrastrukturmodeller.

Indhold

 • Drift-/datacenter organisation
 • Designmodeller – typiske arkitekturmodeller, herunder:
  • Standard-arkitektur
  • Virtualisering
  • Servicemodeller
 • Procesmodeller, herunder:
  • Igangsætningsmodeller (Deployment)
  • Administration af ændringer i systemer (Governance)
  • Pris-/ydelsesaftaler (Service Level Agreement - SLA)
 • Driftsmodeller
 • Driftssikkerhedsmodeller
 • De centrale økonomiske afregningsmodeller

Eksamen og ECTS

Infrastrukturarkitektur er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt (beskrivelse kan findes i studieordningens bilag A.2). Der er intern censur.