IT-sikkerhed

Vil du have styr på de grundlæggende aspekter inden for IT-sikkerhed? Så tag faget IT-sikkerhed og bliv i stand til at vurdere din virksomheds sikkerhedsmæssige behov.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget IT-sikkerhed bliver du introduceret til viden og begreber inden for IT, så du kan udvikle og styrke dine kompetencer inden for IT-sikkerhed, som bliver vigtigere og vigtigere.

Du vil: 

  • Opnå viden om kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed
  • Lære at vurdere og håndtere IT-sikkerhed både internt i en virksomhed og online gennem kendskab og brug af fagets teorier og værktøjer
  • Få indsigt i IT-sikkerhedsaspekter i forbindelse med strategi, politik og procedurer og lære at håndtere det i praksis

På faget IT-sikkerhed klæder vi dig på til at kunne vurdere og håndtere en virksomheds IT-sikkerhed med udgangspunkt i fagets redskaber.

Derudover fokuserer vi på sammenhængen mellem teori og praksis, så du kan trække paralleller mellem fagets redskaber og din arbejdssituation.

Indhold

Med faget IT-sikkerhed fra Cphbusiness får du styrket dine kompetencer inden for IT-sikkerhed, så du er i stand til at identificere og håndtere sikkerhedsmæssige behov inden for IT.

På faget IT-sikkerhed skal du blandt andet arbejde med:

  • IT-sikkerhedsmål
  • IT-sikkerhedstrusler
  • IT-sikkerhedsmekanismer
  • IT-sikkerhedsaspekter i forbindelse med IT-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med IT-sikkerhed

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du har kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

IT-sikkerhed er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i IT. Faget består af 5 ECTS, hvilket svarer til 28 undervisningstimer fordelt over fem eller syv uger. Derudover vil der være hjemmearbejde.

Eksamenen er en mundtlig prøve med ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.

Printvenligt materiale om faget

Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT