Modellering

Er du interesseret i modellering, og vil du styrke dine kompetencer inden for området? Dette fag er din mulighed for at få teoretisk og praktisk viden, der kvalificerer dig til at kunne udarbejde modeller, der kan bruges både i programmering og i forbindelse med databaser.

Formål

Faget Modellering har til formål at udstyre dig med en basal viden om modellering og giver dig samtidig kompetencerne til selvstændigt at kunne arbejde med bl.a. datamodeller, brugsmønstre, systemudvikling og kvalitetssikring.

Indhold

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Modellering er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager fagene SystemudviklingDatabaser og Programmering, inden du starter på Modellering.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på syv akademiuddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT