Problem og change management

Vil du kvalificeres til at kunne deltage i, udforme og anvende politikker og praksis omkring problem og change management? På dette fag opnår du en bred forståelse af de ledelsesmæssige processer i forbindelse med problem og change management.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget problem og change management giver dig de generelle værktøjer til at kunne anvende problem management-processer, således at fejl hurtigt forebygges, registreres og håndteres. Det gør dig i stand til at sikre test og kvalitetssikring i praksis, således at du kan følge best practice. Du opnår ligeledes færdigheder til at kunne anvende change management-processer, således at ændringer effektivt registreres, håndteres og implementeres.

Indhold

 • Problemkategorisering og håndtering, inkl. vidensbase
 • Change-processen
 • Værktøjer til effektivisering af processerne
 • Test og kvalitetssikring
 • Driftsorganisering
 • Procesmodeller, herunder:
  • Igangsætningsmodeller (Deployment vs. Delivery)
  • Administration af ændringer i systemer i forhold til Governanceperspektiv
  • Pris-/ydelses aftaler (Service Level Agreement - SLA)

Eksamen og ECTS

Problem og change management er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt (beskrivelse kan findes i studieordningens bilag A.2). Der er intern censur.