Programmering

Vil du blive skarp til programmering? Så tilmeld dig et kursus i programmering og lær at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget programmering vil du blive introduceret til de grundlæggende dele af programmering ved hjælp af et bredt anvendt programmeringssprog.

Derudover vil du blive introduceret til grundlæggende dele af programmering som for eksempel programmeringssprog, kontrolstrukturer, funktioner og algoritmer.

Du vil:

  • Opnå viden om grundlæggende principper og teknikker inden for programmering i et moderne programmeringssprog
  • Tilegne dig færdigheder og ny viden inden for det programmeringsmæssige område
  • Lære at anvende det valgte programmeringssprog til realisering af simple algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner

Du vil også lære at anvende udvalgte programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog.

Indhold

Med faget programmering på Cphbusiness får du styrket dine kompetencer inden for programmering, så du blandt andet kan udarbejde programmer til simple problemstillinger.

På programmering skal du blandt andet arbejde med:

  • Introduktion til programmering
  • Introduktion til et aktuelt programmeringssprog
  • Kontrolstrukturer
  • Funktioner
  • Algoritmer
  • Programdesign

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du har kendskab til engelsk, da store dele af materialet vil være på engelsk.

Eksamen og ECTS

Programmering er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget består af 5 ECTS, hvilket svarer til 28 undervisningstimer fordelt over 5 eller 7 uger. Derudover vil der være hjemmearbejde.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition.

Printvenligt materiale om faget

Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT