Videregående database

Du kan det grundlæggende om databaser og vil gerne tage din viden om databaser et skridt videre? 

Formål

Formålet er at give dig kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

  • Databasemodeller
  • Relationel model (herunder relationel algebra)
  • Mapping og mapping frameworks
  • Videregående SQL
  • Transaktionshåndtering
  • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
  • Avanceret databaseanvendelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Videregående database er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med materiale og forberedelse. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager faget Databaser, inden du starter på Videregående database.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT