Videregående database

Vil du gerne tage din viden om databaser et skridt videre? På faget Videregående database bliver du klogere på databasemodeller og databaseservere.

Formål

Formålet er at give dig kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

  • Databasemodeller
  • Relationel model (herunder relationel algebra)
  • Mapping og mapping frameworks
  • Videregående SQL
  • Transaktionshåndtering
  • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
  • Avanceret databaseanvendelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Videregående database er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med materiale og forberedelse. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager faget Grundlæggende database, inden du starter på Videregående database.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.