Videregående database

Videregående database er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Formål

Formålet er at give dig kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

  • Databasemodeller
  • Relationel model (herunder relationel algebra)
  • Mapping og mapping frameworks
  • Videregående SQL
  • Transaktionshåndtering
  • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
  • Avanceret databaseanvendelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med materiale og forberedelse. Med intern censur.

 

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.