Videregående databaser

Kan du det grundlæggende om databaser, og vil du gerne tage din viden om databaser et skridt videre? Så er kurset videregående databaser det rigtige for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget videregående databaser får du kendskab til forskellige databasemodeller, databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Du vil:

  • Lære at designe databaseløsninger
  • Blive kvalificeret til at implementere effektive databaseløsninger med flere samtidige brugere

Indhold

På faget videregående databaser skal du blandt andet arbejde med:

  • Databasemodeller
  • Relationel model (herunder relationel algebra)
  • Mapping og mapping frameworks
  • Videregående SQL
  • Transaktionshåndtering
  • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
  • Avanceret databaseanvendelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager faget databaser, inden du starter på videregående databaser.

Eksamen og ECTS

Videregående database er et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med materiale og forberedelse og er med intern censur.

Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT