Videregående programmering

Faget Videregående programmering bygger videre på faget Grundlæggende programmering. Her lærer du bl.a. om designmønstre, lagdelte arkitekturer, algoritmer og datastrukturer.

Formål

Modulets formål er at kvalificere dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer. Modulet giver dig desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og sætter dig i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt.

Indhold

  • Objektorienterede designmønstre
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
  • Grafer og grafalgoritmer
  • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
  • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Videregående programmering er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og rapport á max. 10 sider. Intern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.