Videregående programmering

Videregående programmering er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Formål

Modulets formål er at kvalificere dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer. Modulet giver dig endvidere viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og sætter dig i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt.

Indhold

  • Objektorienterede designmønstre
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
  • Grafer og grafalgoritmer
  • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
  • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og rapport á max. 10 sider. Intern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.