Videregående systemudvikling

Systemudvikling bliver stadig mere vigtigt i takt med at systemerne bliver større og mere komplekse - systemudviklingsrollen bliver en specialistrolle!

Er dette en rolle du ønsker at varetage? Så er faget Videregående systemudvikling lige noget for dig.

Formål

Faget videregående systemudvikling giver dig en bred palet af kompetencer inden for systemudvikling. Du kommer i dybden med en række områder, som bl.a. systemudviklingsmetoder, procesmodeller, styring af mindre systemudviklingsprojekter og udformning af projektstrategier.

Indhold

  • Systemudviklingsmetoder
  • Projektplanlægning
  • Procestilpasning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du har gennemført faget Softwarekonstruktion, og at du har kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Videregående systemudvikling er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med materiale. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager fagene Programmering og Systemudvikling, inden du starter på Videregående systemudvikling.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT