Videregående systemudvikling

Interesserer du dig for systemudvikling og IT-systemer? Kunne du tænke dig at komme i dybden med tilrettelæggelse og gennemførsel af systemudviklingsprocesser? Så er fagmodulet videregående systemudvikling lige noget for dig.

Formål

Fagmodulet i videregående systemudvikling giver dig en bred pallet af kompetencer inden for systemudvikling. Du kommer i dybden med en række områder, som bl.a. systemudviklingsmetoder, procesmodeller, styring af mindre systemudviklingsprojekter, udformning af projektstrategier, etc.

Indhold

  • Systemudviklingsmetoder
  • Projektplanlægning
  • Procestilpasning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Det anbefales at have gennemført fagmodulet softwarekonstruktion samt have kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Videregående systemudvikling er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager faget Grundlæggende systemudvikling, inden du starter på Videregående systemudvikling.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.